Stjernelag til Jølster

For 150 år sidan gav Elias Blix ut dei første nynorske salmene i heftet «Nokre Salmar, gamle og nye.» I november blir det feira med ei moderne tolking levert av musikarar og formidlarar frå øvste hylle: Marte Eberson, Mats Eilertsen, Siv Øyunn Kjenstad, Tore Brunborg og Frank Kjosås!

Om bibel og bygdeliv

Gjennom program-rekkja "Litteratur i grendehuset" har Jølster bibliotek og Rom for ord i fleire år samarbeidd om å bruke grendehusa på Jølster som våre litteraturhus. Endeleg er turen komen til Myklebust. Det vakre, gule huset ligg heilt nede i strandkanten ved Jølstravatnet. Når du ser ut glaset får du kjensla av å sitje i ein båt. Den originale astrupfana ber bibelordet: «Eit godt tre ber god frukt». Det høver godt for programmet denne kvelden