Andre kulturtenester

Kan eg få gjere deg ei kulturteneste?

Vårt distrikt har eit stort potensiale for etablering av kulturnæringar og opplevingsbasert reiseliv. 

Mitt tilbod er eit nøkternt første steg for nye satsingar. Eg utarbeider skisser og søknader om støtte for kommunar, næringsliv, lag og organisasjonar.