Kulturprogram

Svidal skriveri utviklar litterære program for scener i ditt lokalmiljø.

Svidal skriveri er eit distriktskontor for litteraturformidling.
I samarbeid med forfattarar, forlag og lokale arrangørar utviklar eg litterære program for scener i distrikta.