Skriveriet

– TEKSTAR FRÅ SKRIVESTOVA

Bøker eg har lese, folk eg har møtt.
Litteraturprogram, formidlingsarbeid og gardsdrift.
Arve Ullebø/Førdefestivalen
Ulf R. Amundsen
Bjørnar Osnes

Bokmeldingar

Program

Skriveriet

Knut Utler

Kan eg få gjere deg ei kulturteneste?

Kva program kunne du ynskje deg til din stad, til di scene? Eg hjelper deg med innhald, avtalar, marknadsføring, førebuing og gjennomføring.

Bokmeldingar

Det norske Samlaget