Meldingane er tidlegare publiserte anten i avisa Dag og Tid eller på Framtida.no

JoJo

Norsk barneblad har hatt teikneseriar for born på trykk i 112 år. Figurar som Smørbukk og Annika har gjeve ungane gode litterære barndomsopplevingar fram gjennom tidene. Jojo er ein verdig arvtakar.

Skalla

Det magiske sjukehuset er like ekte som det medisinske. Forteljinga spelar på den fine evna barna har til å gå inn og ut av leik og draumar, utan å ta stilling til kva som skjer i røynda og kva som skjer i fantasien.

Pølsetjuven

Som lesar får du leggje augo på noko du ikkje har sett før. Bodskapen derimot, er ein klassikar: Alle er forskjellige, men inni er vi like. Kven drøymer ikkje om å vere noko anna?

10 ville ekspedi­sjonar

Det er som ho sa, tanta til Tonje Glimmerdal: Ein treng to ting her i livet: fart og sjølvtillit. Her kjem same bodskapen som fagprosa.

Rikka på ordentlig og forever

Maiken Nylund debuterer med ein barneroman som tek tiåringen sitt perspektiv i ein slik situasjon. Rikka saknar pappa og vil vere meir saman med han, men ikkje denne helga. Det er knute på tråden mellom Rikka og bestevenninna Lise. Dersom ho må dra til pappa no, kjem Lise til å finne seg andre vener.

Smadra

Oda er redd. Mor slår henne så hardt at ho må lyge, både til far, læraren og Milad. Ho seier ho har dårleg balanse og dett når ho syklar. Milad har flykta over havet. Han er også redd. "Smadra" fortel om korleis dei to venene hjelper seg sjølv, ved å hjelpe den andre først.