Meldingane er tidlegare publiserte anten i avisa Dag og Tid eller på Framtida.no

Den andre søstera

Sesong etter sesong sit vi klistra til TV-skjermane for å sjå klarsynte lytte til dei døde og formidle meldingar til oss levande. Ei god spøkelseshistorie ser ikkje ut til å gå av moten. Kan vi tru på dei klarsynte?

Død eller levande

I denne boka møter vi tvillingane Simon og Katrin, som kan kome i kontakt med dei døde. Ein underleg mann bankar på døra og ber om hjelp til å finne dottera si. Ho forsvann for over 30 år sidan. Frå brakkene nede i Bekkadalen høyrer dei gjenferdet etter ein tysk soldat spele pianomusikk. Tvillingane veit at det betyr fare.
Det norske Samlaget

Mareritt

Mia, Mattias og mamma flyttar inn i Gravgata 23. Mia leiker i dokkehuset i hagen. Mattias synst det luktar brent der inne. Om natta bråvaknar han av eit skrik.

Monster-knipe

Sidan sist har eit tredje monster entra scena: Luddmonster, på svensk. Raggmonster, på norsk. Allereie her syner Tove Bakke si styrke som omsetjar. Det lydsterke, biletrike namnet ligg godt i munnen, er kjekt å lese høgt, herme etter og leike seg med.

Pling vaken

God natt, Albert Åberg. Klara frå 2018 er klar til å ta over. Ho har eit friskare, meir insisterande språk. Der Albert her enkelt sa: - Pappa, eg må tisse, ropar Klara: –Eg har så masse tiss i kroppen at eg er heilt gul i auga, mamma! Sjå!

Korleis bli kvitt ei veslesøster?

Boka er ei veslesøster i seg sjølv. Storebrødrene har «Roald Dahl» prenta på bokryggen. Dei kvittar seg med brysame bestemødre og dumme foreldre på same måte: Med herleg humor, fantasifulle overdrivingar og med eit forteljarperspektiv som usvikeleg er på barnet si side.