10 ville ekspedi­sjonar

Det er som ho sa, tanta til Tonje Glimmerdal: Ein treng to ting her i livet: fart og sjølvtillit. Her kjem same bodskapen som fagprosa.